lördag 16 mars 2013

Ute på sista praktiken

Nu är det det absolut sista kvar på upploppet av utbildningen, vi är ute på vår sista LIA ( lärning i arbetet). Jag har då som under en period i fjol valt att lägga min praktik på Miljökontoret i eda kommun (min hem kommun). Ett miljökontor som mestadels fokuserar på den "gröna sidan" men man har även hand om vattenkalkning och diverse vattenprovtagningr i sjöar.
i fjol så fick jag vara med att planera ett bäckkalkningsprojekt där vi använde kalkgrus som blandades in direkt i lekgruset. Detta då för att få rätt ph värde en längre tid för rommen och yngeln. Bäckkalkningsprojektet ska följas upp i fem år till med bl a tillsättning av kalkgrus i bäddarna.
Mitt första projekt då på LIA:n i år blev att ta tag i planeringen av uppföljningen. I fjol använde vi en en fyrhjuling med bandsats som körde ut lekgruset till bäcken och sen bars gruset ut med hinkar till lekplatserna.
Det här var ett tillvägagångsätt som visade sig bli fördyrande så i år kommer gruset att köras ut i säckar med helikopter.

Min planering har nu hitintills varit att räkna ut hur många säckar som skall placeras vid respektive lekplats samt en uppskattning på hur mycket kalkgrus som ska tillföras varje år per lekbädd. Koordinater har för helikoptern har också satts ut på en karta för att hjälpa helikopterpiloten att styra säckarna på plats.

  • Jag kommer framgent också att inventera vattendomarna i kommunen, så de får ett samlat verk på dessa
  • Inventera skjutbanor angående blyföroreningar i närliggande vattendrag
  • Lära mig mer angående att söka fiskevårdspengar 
  • Ta vattenprov i Bysjön för att utröna bl a om det är syrefritt på botten vintertid
  • Ta vattenprov i Utgårdsjön, uppströms och nedströms en kalkdoserare för att kunna anpassa doseringen.
  • Starta upp den vilande Fiskevårdsföreningen här hemma för att kunna få fart på förvaltningen
Så det är en del projekt att hålla på med. Jag trivs verkligen bra på Miljökontoret det är ett glatt sammansvetsat gäng. 
Jag har inte fått något svar än från jobbet jag sökt på Sportfiskarna, men jag har hört att ansvariga där är på semester, så det är bara att vänta ett tag till.
Håll tummarna !

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar